Participate!
Menu

Uitleg over het domein Emotioneel welbevinden

Mensen hebben doorheen het dagelijkse leven, in verschillende situaties met heel wat verschillende emoties te maken. Boosheid, blijheid, verdriet, angst zijn de meest gekende emoties.

Mensen met autisme hebben een even rijk gevoelsleven dan andere mensen. Toch kunnen ze het moeilijker hebben hun emoties te herkennen, te verwoorden en er gepaste reacties op te vinden. Het kan moeilijker zijn te weten hoe intens een bepaalde emotie is waardoor bijvoorbeeld steeds op dezelfde heftige manier gereageerd wordt terwijl anderen net amper reageren op heftige emoties.

Er zijn 8 basisemoties die in elke cultuur voorkomen en op dezelfde manier waarneembaar zijn. Alle nuances die we emoties noemen zijn tot deze basisemoties te herleiden. Wanneer we in de vragenlijsten een basisemotie bevragen gaat dit ook over de nuances van deze emotie. Hier vind je een overzicht:

  • Boosheid: woede, furie, verontwaardiging, wrok, toorn, wrevel, verbolgenheid, ergernis, bitterheid, irritatie, vijandigheid, haat, gewelddadigheid, frustratie
  • Verdriet: smart, rouw, vreugdeloosheid, zwaarmoedigheid, melancholie, zelfmedelijden, eenzaamheid, bedroefdheid, wanhoop, depressie
  • Angst: bezorgdheid, ongerustheid, nervositeit, zorg, wantrouwen, jaloezie, zenuwachtigheid, schrik, fobie, paniek
  • Liefde: acceptatie, vriendelijkheid, vertrouwen, aardigheid, toewijding, verliefdheid, adoratie
  • Blijheid: vreugde geluk, plezier, opluchting, tevredenheid, vervoering, verrukking, geamuseerdheid, trots, sensueel genot, extase, voldoening, beloning, euforie
  • Afkeer: walging, minachting, ontzetting, verachting, misprijzen, verafschuwing, aversie, weerzin
  • Verrassing/verbazing: schok, verbijstering, verwondering
  • Schaamte: schuldgevoel, verlegenheid, teleurstelling, wroeging, vernedering, spijt, gêne, berouw

Emotioneel welbevinden gaat over zelfbeeld, over begrepen worden door anderen maar ook over anderen begrijpen.

Vaste gewoonten en rituelen kunnen bijdragen tot rust en emotioneel welbevinden maar kunnen ook leiden tot dwang en verslavend gedrag. Hoe je omgaat met veranderingen kan een grote impact hebben op hoe je je voelt.

In de vragenlijsten bekijk je welke emoties je bij jezelf en anderen herkent en hoe je hiermee omgaat. Je kan ook vragenlijsten invullen over gewoonten, rituelen en veranderingen.

Bij extra informatie vind je meer uitleg over dit domein op Participate. Ook getuigenissen, boeken en online informatie over de thema’s binnen dit domein kan je hier vinden.